2.11 Ta bort samarbetsyta

Avsnittet går igenom hur det går till att ta bort en samarbetsyta för deltagare med rollen administratör eller ägare.

Inför borttag av samarbetsyta - viktig information

Observera att för att kunna ta bort en samarbetsyta får inte popup-fönster vara blockerat i webbläsaren som används.

För samarbetsytor som innehåller dokument

 • Om det finns dokument på samarbetsytan är det viktigt att först gå igenom dem och upprätta eventuella dokument som ska upprättas men som tidigare inte blivit upprättade. 
 • Finns det något arbetsmaterial som är under arbete? Detta behöver i så fall tas om hand före borttaget.

Bra att veta inför borttag av samarbetsyta

 • Det tar minst 30 minuter innan samarbetsytan försvinner på grund av körningar som görs i systemet.
 • Från det att borttag har begärts tills dess att borttaget är genomfört går det inte att arbeta i samarbetsytan.
 • Meddelande via epost skickas till till ägaren av samarbetsytan när borttaget är slutfört.
 • Om en deltagare har en URL till sidan och använder den för att nå sidan under tiden den tas bort ges ett felmeddelande att ytan inte går att nå.
 • Samarbetsytecenter har kvar länken till den borttagna samarbetsytan under tiden den tas bort men om man klickar på länken ges ett felmeddelande. 
 • Det går inte att få en ny yta med samma namn som den som tagits bort.
 • Loggning sker av vem som tagit bort en samarbetsyta och när borttaget begärdes.

Ta bort samarbetsyta

 1. På aktuell samarbetsytas startsida klicka på Administrera samarbetsyta under Administration i webbdelen Deltagare på samarbetsyta.  
 2. Välj Ta bort samarbetsyta.
 3. Klicka på knappen Ta bort samarbetsyta.
 4. Dialogrutan Ta bort samarbetsyta visas. Läs noga igenom texten i rutan. Här visas en sammanställning av eventuella dokument som finns på samarbetsytan. Det är mycket viktigt att den som tar bort en yta förstår vad som händer vid borttag och att dokumenten som finns på samarbetsytan inte längre går att komma åt. Upprättade handlingar finns kvar i Mellanarkivet men alla andra raderas. Genom att klicka på länken för respektive sorts handlingar kommer man till dokumentbiblioteket och den sortens dokument och kan gå kontrollera vad som finns.
 5. När all information i dialogrutan lästs igenom och samarbetsytan fortfarande ska tas bort klicka i att Jag har tagit ställning till vad som är allmänna handlingar och upprättat dessa. Jag har även tagit ställning till hur länge dessa ska vara tillgängliga via söktjänster.
 6. Välj därefter Ta bort.
 7. Bekräftelsedialogen Borttagning av samarbetsyta öppnas och informerar om att epost skickas när borttag är klart.