1. SOFIA samarbetsytecenter

Detta kapitel går igenom hur SOFIA samarbetsytecenter är uppbyggt och vilka sökfunktioner som finns där.

Samarbetsytecentret är en landningssida för SOFIA och nås på https://samarbete.vgregion.se/. Här listas alla samarbetsytor du har tillgång till, oavsett vilken säkerhetnivå samarbetsytan har.

Det kan ta en stund innan en nyligen beställd samarbetsyta syns i SOFIA samarbetsytecenter. Detta gäller även ytor man nyss blivit inbjuden till. Ytor man inte längre har behörighet till kan också vara synliga en stund efter att behörigheten har tagits bort.

På SOFIA samarbetsytecenter finns även sökfunktioner för att söka dokument i samtliga samarbetsytor man är deltagare på, samt söka efter en samarbetsyta som man inte är deltagare på.

SOFIA samarbetsytecenter ligger på Västra Götalandsregionens egna servrar och kräver två-faktors autenticering för åtkomst utanför VGR-net.