4.6 Dokument som även ska finnas i andra IT-stöd

Avsnittet går igenom hur dokument som behöver finnas i andra IT-stöd /system kan flyttas från eller till SOFIA beroende på system.

Dokument som ska slutförvaras i ett annat IT-stöd än mellanarkivet kan ändå skapas och bearbetas på en samarbetsyta och därefter flyttas över till det andra IT-stödet för slutförvaring.

Markera dokumentet som behöver flyttas till en annan förvaringsplats och välj Ladda ner. Filen sparas lokalt på din dator och du kan därefter ladda upp filen på korrekt förvaringsplats. Ta därefter bort den lokala filen på datorn och från samarbetsytan. 

För att flytta dokument till Public 360 se avsnitt Diarieföra dokument till Public 360 från SOFIA.    

Det är även möjligt att flytta över och upprätta dokument som är skapade i ett annat IT-stöd.  Det finns flera olika sätt att överföra dokument till SOFIA, se mer under avsnitten Skapa nytt dokument genom att överföra/ladda upp fil och Skapa nytt dokument med dra-och-släpp.