3. Använda samarbetsyta

Kapitlet innehåller grundläggande delar för att en deltagare på en samarbetsyta ska kunna börja använda den. Förutom navigering och sökning tas det även de olika sätten att skapa nytt dokument, hur dessa bör namnges och kan redigeras upp.

Gå vidare genom att välja ett avsnitt i vänsterkolumnen.