3.9 Redigera dokument

Avsnittet går igenom hur deltagare på en samarbetsyta kan redigera Office-dokument och skillnaderna i redigeringsmöjligheter för användartjänst grund och användartjänst avancerad.

Länk till systemsidan för Office 365 med guider och lathundar för arbete i Office 365.

Beroende på vilken användartjänst användaren har finns ett antal förutsättningar kring vilka möjligheter man har för att redigera Office-baserade dokument i en samarbetsyta. För användartjänst grund går det bara att redigera i onlineversionen av Office 365-programmen. För användartjänst anvancerad kan man välja att redigera i Office 365-programmen.

Standardalternativet när en deltagare klickar på ett dokument är att det öppnas i onlineversionen av Office-programmen. Genom att välja Redigera dokument går det att välja att redigera i onlineversionen, webbläsaren, eller i programmet om användartjänst avancerad finns.

Om du har behov av samredigering, alltså att flera användare på flera olika datorer kan redigera samtidigt i ett dokument, rekommenderas att redigera i webbläsaren, ibland även kallat online-läge.
Läs mer om samredigering här.

Välj avsnitt ute till vänster för instruktion om direktväg för redigering i webbläsare eller med Office-klient.