3.10 Ta bort och återställa dokument

Avsnittet tar upp hur en medlem på en samarbetsyta kan ta bort ett dokument samt hur ett borttaget dokument kan återställas om det inte skulle ha tagits bort. Avsnittet förklarar även skillnaden mellan hur länge ett borttaget dokument finns kvar i lokal papperskorg respektive systempapperskorg.

Ta bort dokument

För att ta bort ett dokument högerklicka på det och välj Ta bort. I dialogrutan som kommer upp bekräftar du att dokumentet ska tas bort. Dokumentet hamnar efter borttag i samarbetsytans lokala papperskorg.

Återställa dokument från papperskorgen

1. Klicka på Papperskorgen i menyn till vänster. 


2. Markera dokumentet som ska återställas, välj sedan Återställ.

3. Dokumentet återställs till sin ursprungliga plats på samarbetsytan.  

Lokal papperskorg och systempapperskorg

Det är skillnad på lokal papperskorg och systempapperskorg. Lokal papperskorg hör till samarbetsytan och från den kan medelmmar återställa borttagna dokument. Systempapperskorgen har deltagare på en samarbetsyta inte tillgång till. Hur länge ett borttaget dokument sparas i en papperskorg beror på vilken typ av samarbetsyta det är.

Samarbetsyta av typen Sluten

Efter borttag sparas ett dokument i 60 dagar i den lokala papperskorgen för att därefter automatiskt hamna i systempapperskorgen där det finns att kvar i ytterligare 60 dagar.

Samarbetsyta av typen Standard och Öppen

Om ett dokument raderats från den lokala papperskorgen hamnar det i systempapperskorgen. Oavsett i vilken papperskorg dokumentet finns lagras det totalt i 93 dagar från borttagningsdatumet.

Kontakta din förvaltnings SOFIA-förvaltare om du behöver hjälp med att återställa dokument från systempapperskorgen.