5.3. Sök efter allmän handling

Avsnittet förklarar skillnaderna på Hitta i arkivet, mellanarkivet och hur de skiljer sig åt mot sökfunktionerna på en samarbetsyta och sök i samarbetsytecentret. Tänk på att det är skillnad på arbetsmaterial och upprättade allmänna handlingar.

Söktjänsten Hitta i arkivet

Upprättade allmänna handlingar söks fram genom söktjänsten Hitta i arkivet som finns på adressen https://hittaiarkivet.vgregion.se.

Hitta i arkivet är designad för att ge träffar på dokument från mellanarkivet och ger vid inloggning främst sökresultat som är upprättade för den myndighet du är anställd på. För mer information om Hitta i arkivet se länk till lathund.

Mellanarkiv

Upprättade allmänna handlingar där Tillgänglighetstiden har gått ut, söks ut via myndighetens mellanarkiv.   

Upprättade allmänna handlingar som omfattas av sekretess kan endast sökas fram av de som har särskild behörighet i mellanarkivet. Kontakta din arkivansvariga för mer information. Läs mer om mellanarkivet i avsnitt Sök efter arkivobjekt i mellanarkivet.

Sök på samarbetsyta eller i samarbetsytecenter

Arbetsmaterial på en viss samarbetsyta söks fram på den specifika samarbetsytan, se mer information i avsnitt Sök i samarbetsyta.

Om det är oklart vilken samarbetsyta ett visst dokument finns i söker du på dokumentet från Samarbetsytecentret på adressen https://samarbete.vgregion.se.
Se mer information i avsnitt Navigering i Samarbetsytecenter.