3.2 Sök i samarbetsyta

Avsnittet går igenom hur sök fungerar på en samarbetsyta dels med säkerhetsnivån sluten och dels med säkerhetsnivån öppen/standard samt några tips för hur sökningen kan göras.

Allmänt om sökning i SOFIA samarbetsytor

Observera att sökning görs på exakt sökterm om inte asterisk* används. Läs mer om användning av asterisk nedan.

Läs gärna hela sidan eller välj del:

Söktips

Sök på sluten samarbetsyta

Sök på öppen/standard samarbetsyta

Söktips

Söka på filnamn

Sökning görs inte bara på dokumentets namn utan också i dokumentets innehåll. Om du bara vill söka på filnamn kan du i sökrutan skriva in

filename:[sökterm]

Du tar bort klamrarna och anger din sökterm, se bild nedan. Då görs sökningen bara på dokumentets namn. 

Sök 001.png

Använd asterisk *

Sökning i SOFIA samarbetsytor görs på exakt sökterm. Om du är osäker på stavning eller ändelse på ett ord används med fördel en asterisk *. En asterisk kan läggas till före eller efter delar av ett ord för att sökningen ska göras på tecken du inte känner till. Asterisken ersätter tecken som kan komma före eller efter din sökterm beroende på var den placeras.

Till exemepel att söka på Mötesanteckning ger bara träff på exakt det ordet med exakt den stavningen du har skrivit. Lägg till en asterisk * efter ordet Mötesanteckning* och du kommer även få träff på Mötesanteckningar, Mötesanteckningen osv. Lägg till en asterisk innan *anteckning* och du kommer få träff på allt som kan stå innan "anteckning" och olika ändelser för "anteckning" och på så sätt hitta dokument där ordet är angivet på ett sätt du inte förväntade dig, se bild ovan.

Sök på sluten samarbetsyta

Söka på samarbetsytan

Om det finns flera dokumentbibliotek på samarbetsytan är det denna sökfunktion som behöver användas för att söka i alla dokumentbibliotek samtidigt. 

På startsidan, gå till sökfältet till vänster ovanför snabblänkarna.

Sök på samarbetsyta 001.jpg
 1. Ange en eller flera söktermer i sökrutan, och tryck på Enter på tangentbordet. Se information ovan med information om användning av asterisk * vid sökning. 
 2. Sökresultatet visas.
 3. Standard för sökresultatet är att filtrering kan göras på filtyp, författare eller ändringsdatum. Det går också att få en förhandsvisning av sökträffarna genom att hålla muspekaren, utan att klicka, över en sökträff.

Söka i dokumentbibliotek

Sökning sker bara i det dokumentbibliotek där sökningen genomförs.

Sök på samarbetsyta 002.jpg
 1. I  dokumentbiblioteket ovanför snabblänkarna finns Sök.
 2. Vid sökning i rutan Sök görs en sökning i det dokumentbibliotek du befinner dig i. 
 3. Om du bara vill söka på dokumentets namn kan du använda dig av filename:[namn]. Se mer instruktion under Söka på filnamn.
 4. Du kan också använda asterisk * vid sökningen om du är osäker på stavning. Se mer ovan om att använda asterisk vid sökning

Sök på öppen/standard samarbetsyta

Det finns två sätt att söka på en samarbetsyta med säkerhetsnivån öppen eller standard.

Söka på samarbetsytan

Om det finns flera dokumentbibliotek på samarbetsytan är det denna sökfunktion som behöver användas för att söka i alla dokumentbibliotek samtidigt. 

 1. På aktuell samarbetsytas startsida finns sökrutan längst upp i mitten av sidan.
 2. Ange en eller flera söktermer i sökrutan, och tryck på Enter på tangentbordet. Se information ovan med information om användning av asterisk * vid sökning. 
 3. Om du bara vill söka på dokumentets namn kan du använda dig av filename:[namn]. Se mer instruktion under Söka på filnamn.
Sök modern 001.png

Söka i dokumentbibliotek

Sökning sker bara i det dokumentbibliotek där sökningen genomförs.

 1. I aktuell samarbetsytas dokumentbibliotek finns sökrutan längst upp i mitten av sidan.
 2. Ange en eller flera söktermer i sökrutan, och tryck på Enter på tangentbordet. Se information ovan med information om användning av asterisk * vid sökning. Sökning sker bara i det valda dokumentbiblioteket.
 3. Om du bara vill söka på dokumentets namn kan du använda dig av filename:[namn]. Se mer instruktion under Söka på filnamn.
Sök modern 002.png