5. Söka och dela information

Kapitlet tar upp man delar arbetsmaterial och allmänna handlingar samt hur man söker efter allmänna handlingar i SOFIA.

Generellt om att dela dokument

Om man vill dela ett dokument som lagras i en samarbetsyta i SOFIA finns några generella rekommendationer. 

  • Länkar till befintligt dokument ska generellt sätt användas.
    Dokument ska delas med länk och inte som bifogad fil. 
  • Om man vill dela ett arbetsdokument, det vill säga information som inte upprättats som allmän handling, överväg först att bjuda in personen till samarbetsytan, se avsnitt 5.1.
  • Om man vill dela en upprättad allmän handling, ska en länk till den upprättade handlingen skickas, se avsnitt 5.2.