2. Administrera samarbetsyta

Kapitlet ger dig som administratör/ägare till en samarbetsyta en grundläggande förståelse för en samarbetsytas innehåll och användningsområden för olika innehållsdelar (webbdelar). I de olika innehållsdelarna kan exempelvis en administratör eller ägare hantera samarbetsytans deltagare. Det går även att göra inställningar så att deltagarna lättare hittar informationen de behöver.

För att gå vidare välj ett avsnitt till vänster.