3.1 Grundläggande navigering

Avsnittet går igenom den grundläggande navigeringen på en samarbetsyta som hur deltagare kan söka, hitta SOFIA-manualen eller dokumentbiblioteket.

Grundläggande navigering i en samarbetsyta

En samarbetsyta med säkerhetsnivå sluten ser som standard ut som nedan. 

Navigering 01.jpg

Innehåll på en samarbetsyta 

1. Navigeringsmeny Office 365/SharePoint

Navigeringsmenyn visas alltid längs upp i en samarbetsyta. Den innehåller delar för att kunna ta sig vidare till andra delar av Office 365 via appstartaren, även kallad våfflan, längst upp till vänster. 

I den högra delen finns:

  • Notiser: används ej för tillfället. Kan bli aktuell när mer innehåll blir aktiverat i Office 365.

  • Inställningar: en så kallad kontextbaserad meny som visar olika delar kopplat till samarbetsytan till exempel avancerade inställningar. Menyn ser olika ut beroende på vilken roll deltagaren har på samarbetsytan.

  • Hjälp: standardhjälpen för Office 365. Innehåller ingen information specifikt för SOFIA.

  • Användarprofil: här visas bland annat länk till deltagarens Office 365-profil i Delve. 

2. Snabblänksmeny

Snabblänkar eller vänstermenyn är de länkar som visas i vänsterkolumnen på samarbetsytan och som normalt visar länkar till det innehåll som finns i samarbetsytan som till exempel listor och bibliotek. Administratörer kan lägga till fler länkar i snabblänksmenyn samt ändra i vilken ordning de visas. Ett exempel på vänstermeny visas nedan:

Grundläggande navigering 01.jpg

3. SOFIA-banner

Grundläggande navigering 02.jpg
  • Samarbetsytecenter: Länk till samarbetsytecenter.
  • Säkerhetsnivå: Anger vilken säkerhetsnivå samarbetsytan har.
  • Manual: länk till manualen för SOFIA.

5. Sökruta

I sökrutan kan man söka efter information som lagras på samarbetsytan. Fungerar enligt SharePoint-standard och har inte specialanpassats för SOFIA. Se avsnitt Lokal sökning  för mer information.

6. Startsidans innehåll

Startsidan i en samarbetsyta innehåller i grundutförandet de delar som visas i bilden längst upp i detta avsnitt:Länkar: visar de länkar som samarbetsytans ägare/administratör har konfigurerat.

  • Deltagare: visar medlemmar på samarbetsytan indelade efter vilken roll deltagaren har.

Observera att lokala skillnader kan finnas om samarbetsytans ägare eller administratör har gjort andra inställningar för startsidan.