3.14 Flytta dokument mellan dokumentbibliotek

Avsnittet beskriver hur flytt mellan dokumentbibliotek görs beroende på om samarbetsytan  har säkerhetsnivå Sluten eller Öppen eller Standard.

Detta avsnitt går igenom flytt av dokument mellan dokumentbibliotek. Om du vill flytta mellan samarbetsytor läs avsnitt Flytta/kopiera dokument mellan samarbetsytor.

För samarbetsytor med säkerhetsnivå Sluten 

  1. På aktuell samarbetsyta, gå till det dokumentbibliotek du vill flytta dokument från.
  2. Klicka på Återgå till klassiska SharePoint i nedre vänstra hörnet
  3. Markera ett eller flera dokument och klicka på titeln och dra dokument/-en ut till snabbmenyn och släpp det på titeln till det dokumentbibliotek du vill flytta dokument/-en till.
  4. Klicka på Avsluta klassisk miljö för att återgå till det moderna gränssnittet.

För samarbetsytor med säkerhetsnivå Öppen eller Standard 

  1. På aktuell samarbetsyta, gå till det dokumentbibliotek du vill flytta dokument från.
  2. Markera ett eller flera dokument och klicka på de tre punkterna ... på ett av dokumenten och välj Flytta till.
  3. Klicka på namnet på den samarbetsyta du är på. Observera att flytta mellan samarbetsytor inte rekommenderas, läs mer i avsnitt Flytta/kopiera dokument mellan samarbetsytor.
  4. Klicka på mappen med dokumentbibliotekets titel du vill flytta dokument/-en till.