3.4 Skapa nytt dokument från mall

Avsnittet tar upp hur en deltagare på en samarbetsyta kan skapa ett dokument från mall samt vilken webbläsare som rekommenderas och vilka tekniska krav som måste uppfyllas för att kunna skapa nytt dokument från mall.

Intern länk till film med instruktioner för att skapa nytt dokument från mall.

De dokumentmallar som finns i SOFIA är antingen regionalt godkända dokumentmallar eller framtagna för den egna myndigheten. Alla dokumentmallar är tillgänglighetsanpassade och ska fungera oavsett användartjänst. För att kunna skapa nytt dokument från mall krävs minst att deltagaren har användartjänst grund. Dokument öppnas som standard i Office 365 och sparas direkt på samarbetsytan.

Funktionen Nytt från mall finns bara när man använder det moderna gränssnittet. 

Utseendeskillnader

Observera att dokument som bland annat innehåller sidhuvud och sidfot kan se olika ut beroende på om det öppnas i app, till exempel Word, och i webbläsaren, till exempel Word online. Det har att göra med att onlineversionerna skalar bort en del information som användaren inte kan ändra. Det finns dock kvar i dokumentet trots att det inte visas.