2.1 Grundläggande inställningar

Avsnittet tar upp vad en samarbetsytas ägare eller administratör kan ändra på en samarbetsyta, hur många administratörer som rekommenderas och vilka inställningar som kan göras i webbplatsinställningar.

Administratör och ägare av en samarbetsyta har behörighetsnivån att göra vissa saker på samarbetsytan de är administratör eller ägare av. De kan bland annat styra vilka som ska vara deltagare på ytan och anpassa samarbetsytan efter deltagarnas behov och administrera dokumentbiblioteket som underlättar för deltagarna att hitta information. 

Det är endast deltagare som har rollen Ägare eller Administratör i en samarbetsyta som kan skapa nya listor, administrera dokumentbibliotek etc. Det är också denna roll som har rätt att ändra behörigheter till samarbetsytan. Rekommendationen är att ha minst 2 administratörer per samarbetsyta.

Funktioner som är användbara för Ägare och Administratörer, så som justering av samarbetsytans egenskaper, byte av ägare, tillägg av ytterligare SOFIA-dokumentbibliotek, översikt av samarbetsytans tillgängliga lagringsutrymme samt borttag av samarbetsyta finns samlat under Administration och  Administrera samarbetsyta i webbdelen Deltagare på samarbetsytan på samarbetsytans startsida. 

Grundläggande administration av en samarbetsyta sker via menyvalet Webbplatsinställningar som finns under kugghjulet uppe till höger på sidan 

Vi rekommenderar inte att man gör justeringar i andra områden under Webbplatsinställningar än Webbplatsbehörigheter och Användaraviseringar

Följande visas på sidan Webbplatsinställningar för deltagare på en samarbetsyta med  rollen Ägare eller Administratör.