2.13 Ta bort tillagt dokumentbibliotek

Avsnittet tar upp hur en deltagare med rollen administratör eller ägare kan ta bort ett dokumentbibliotek som lagts till efter att samarbetsytan skapats.

Om ett nytt dokumentbibliotek lagts till enligt avsnitt Ytterligare dokumentbibliotek men det inte längre finns användning för det kan det tas bort. Denna instruktion gäller endast dokumentbibliotek som har SOFIA-inställningar. 

Observera att originaldokumentbiblioteket som kommer med samarbetsytan från början och som standard heter Dokument inte ska tas bort då funktionalitet på samarbetsytan försvinner.

Obligatoriska förberedelser vid borttag av dokumentbibliotek

  1. I dokumentbiblioteket som ska tas bort behöver eventuella dokument tas om hand. 
  2. Om det finns finns dokument som ska finnas kvar på samarbetsytan måste dessa flyttas till ett annat dokumentbibliotek innan dokumentbiblioteket tas bort, se avsnitt Flytta dokument mellan dokumentbibliotek.
  3. Om det finns dokument som ska upprättas till allmän handling ska dessa upprättas. Om originalet behöver finnas kvar på samarbetsytan behöver det flyttas till ett annat dokumentbibliotek, se avsnitt Flytta dokument mellan dokumentbibliotek.
  4. När ett dokumentbibliotek tas bort försvinner eventuella dokument som finns i dokumentbiblioteket permanent. 

Ta bort tillagt dokumentbibliotek

  1. Gå till aktuellt dokumentbibliotek.
  2. Klicka på kugghjulet och Inställningar för bibliotek.
  3. Klicka på Ta bort dokumentbibliotek
  4. Du får frågan om du vill ta bort dokumentbiblioteket, om du fortfarande vill ta bort klicka OK.