3.12 Kontakta deltagare på samarbetsyta

Avsnittet går igenom funktionen Kopiera e-postadress för att kunna kontakta alla eller vissa deltagare på en samarbetsyta.

  1. För att kontakta deltagare på en samarbetsyta klicka på Kopiera e-postadresser.
  2. I rutan som kommer upp finns valet att kopiera e-postadressen till samtliga deltagare på samarbetsytan, knappen Alla, eller kopiera e-postadresserna till en viss deltagargrupp som till exempel Medlem. Klicka på den knapp som motsvarar de som ska kontaktas. 
  3. E-postadresserna har nu kopierats och lagts till datorns urklipp och en text visas som bekräftar att adresserna kopierats. 
  4. Klistra in adresserna i ett mejl eller annat medium. 
  5. Om du endast vill kontakta några deltagargrupper upprepar du ovanstående steg för varje grupp vars e-postadresser du vill lägga till.
  6. När du är klar klicka på Stäng.