2.3 Redigera samarbetsytans startsida

Avsnittet tar upp att olika samarbetsytor har olika standardutseenden på startsidan beroende på vilken säkerhetsnivå samarbetsyta har samt att startsidan är gemensam.

Standardutseendet för en samarbetsytas startsida ser olika ut beroende på vilken säkerhetsnivå samarbetsyta har. Eftersom en startsida kan ställas in för att passa sina deltagare kan innehållet på olika ytors startsidor skilja sig åt.

Webbdelen Deltagare på samarbetsytan ska alltid finnas på startsidan då den innehåller funktioner som underlättar administrationen av en samarbetsyta. 

Startsidan är gemensam för hela samarbetsytan och redigerar som görs på startsidan kommer visas för alla deltagare. Som standard kan ägare, administratörer och medlemmar redigera startsidan.

Informationen på startsidan ska vara av tillfällig och ringa betydelse.