2.5 Redigera samarbetsytans egenskaper eller byta ägare

Avsnittet går igenom vad rollerna ägare eller administratör kan ändra för egenskaper på en samarbetsyta, som till exempel byta ägare av en samarbetsyta eller rubriken på samarbetsytan.

De egenskaper som anges när en samarbetsyta beställs kan ändras av deltagare med rollen ägare eller administratör på samarbetsytan.

Om du vill byta ägare följer du instruktionen på punkt 3.3 nedan.

Observera att namn på samarbetsyta går att ändra men URL:en för samarbetsytan inte ändras vid ett namnbyte. När en samarbetsyta beställs får den en URL som utgår från namnet och URL går inte att ändra i efterhand. Inte heller vilken typ av samarbetsyta, säkerhetsnivå som beställts eller vilken myndighet samarbetsytan tillhör går att ändra i efterhand.

Redigera samarbetsytans egenskaper 

 1. På aktuell samarbetsytas startsida klicka på Administrera samarbetsyta under Administration i webbdelen Deltagare på samarbetsyta.  

  NY ändra egenskaper2.png


 2. Klicka på Ändra samarbetsytans egenskaper.
 3. I formuläret som visas kan du redigera följande fält:
  1. Rubrik – Ändrar samarbetsytans namn (se längst upp på sidan om namnbyte och URL). Ändras genom att skriva in ett nytt fritextvärde. 
  2. Beskrivning - Samarbetsytans syfte, visas under Mer i listan över samarbetsytor i Samarbetsytecenter. Ändras genom att skriva in ett nytt fritextvärde. 
  3. Ägare – Byter ägare av samarbetsytan. Ändras genom att ta bort befintligt namn (klicka på x-et bakom namnet) och skriv in VGR-ID eller namnet på den nya ägaren. 
  4. Upprättad av enhet – Byter värde på den enhet som anges som Upprättad av enhet på de dokument som upprättas på samarbetsytan. Ändras antingen genom att klicka på symbolen till höger och välja från KiV-organisationsträd, eller genom att börja skriva in enhetsnamnet och välja rätt enhet i de alternativ som visas upp. Kan bara vara en enhet. 
  5. Upprättad för enhet – Byter värde på den eller de enheter som anges som Upprättad för enhet på de dokument som upprättas på samarbetsytan och som användare kan ändra i samband med upprättande. Ändras antingen genom att klicka på symbolen till höger och välja från KiV-organisationsträd, eller genom att börja skriva in enhetsnamnet och välja rätt enhet i de alternativ som visas upp. Kan vara flera enheter. 
  6. Åtkomsrätt (default) - Välj vilken typ av åtkomsträtt som skall visas som standard vid upprättande av allmän handling.
 4. När ändringarna är gjorda klicka på Spara.