2.4 Lägga till app

Avsnittet går igenom hur rollerna ägare eller administratör kan lägga till appar. Observera att det endast får förekomma information av tillfällig och/eller ringa betydelse i de appar som läggs till.

Deltagare på en samarbetsyta med rollen ägare eller administratör har möjlighet att lägga till ytterligare innehåll på samarbetsytan. Det går bland annat att lägga till kalender eller listor.

Lägga till webbdelar på samarbetsyta med säkerhetsnivå sluten

 1. På aktuell samarbetsyta, gå till Webbplatsinnehåll i vänstermenyn.
 2. På sidan för webbplatsinnehåll välj Nytt och därefter App.
 3. Välj lämpligt program som passar för ändamålet.
 4. Ange ett namn på den nya komponenten i den dialog som visas och klicka sedan på Skapa.
 5. För att få in webbdelen på startsidan se Redigera samarbetsytans startsida

Lägga till komponent på samarbetsyta av typen öppen eller standard

 1. På aktuell samarbetsyta, gå till Webbplatsinnehåll i vänstermenyn.
 2. På sidan för webbplatsinnehåll välj Nytt och därefter App.
 3. Klicka på texten klassisk upplevelse längst bak i stycket under Appar som du kan lägga till.
 4. Välj lämpligt program som passar för ändamålet.
 5. Ange ett namn på den nya komponenten i den dialog som visas och klicka sedan på Skapa.
 6. För att få in webbdelen på startsidan se Redigera samarbetsytans startsida