Alkohol

Asfaltsväg i skogsmiljö.

Det kan vara svårt att veta hur mycket alkohol du kan dricka utan att det påverkar din hälsa negativt. Ju mer och oftare du dricker desto större är risken att bli beroende av alkohol eller drabbas av sjukdom.

Människor är olika känsliga för alkohol, generellt är kvinnor känsligare än män. Läkemedel och sjukdomar kan också påverka känsligheten.

En hög alkoholkonsumtion påverkar både den kroppsliga och psykiska hälsan och kan leda till stora sociala problem.