Trådlöst nätverk

I många av Västra Götalandsregionens lokaler kan du kostnadsfritt använda trådlöst nätverk. Nätverket heter VGR Publikt och finns tillgängligt i de lokaler där det finns en utbyggd infrastruktur med trådlösa basstationer.

För att kunna koppla upp dig mot internet behöver du ha en dator med ett
trådlöst nätverkskort, en smart telefon eller läsplatta. I listan över vilka
trådlösa nätverk som finns i närheten, ska nätverket "VGR Publikt" synas. Välj
att ansluta till "VGR Publikt". Om nätet "VGR Publikt" inte visas är nätet inte
tillgängligt. Det kan bero på att det saknas täckning, eller att ett tekniskt
fel har inträffat.

Säkerhet och ansvar

VGR Publikt är helt skilt från Västra Götalandsregionens övriga interna nätverk. När du använder VGR Publikt är det viktigt att du följer den framtagna säkerhetspolicyn. Aktiviteter som kan betraktas som olagliga eller oansvariga ska inte förekomma. Nätverket är inte skyddat för avlyssning, vilket innebär att information som skickas kan vara synlig för andra. Du måste själv bedöma om informationen du använder är tillräckligt skyddad.

Hantering av internetuppkopplingen och din egen utrustning ska skötas av dig själv. Västra Götalandsregionens personal har inte möjlighet att ge individuell support.