Känslomässigt stöd

Vid sjukdomsbesked, sorg och kris.

För föräldrar, barn och ungdomar

För föräldrar

Information

Barnkonventionen - om barnets rättigheter - 1177

Att prata med barn när en närstående är allvarligt sjuk - 1177 Vårdguiden

Barn som anhöriga - råd till föräldrar och andra vuxna.pdf (vgregion.se)

Livsviktiga snack - Intro (suicidezero.se)

Sorg hos barn och unga - 1177 Vårdguiden

BARN | randigahuset

Att skada sig själv - 1177 Vårdguiden

När barn mår dåligt - 1177 Vårdguiden

När någon nära barnet har ett missbruk - 1177 Vårdguiden

En serie om sorg – ”Jag är alltid förälder till mitt barn” - YouTube

En serie om sorg – ”Högtider, årstider, datum och annat återkommande – hur hanterar vi det?” - YouTube

Att fira i sorg - YouTube

Skilsmässa eller separation när du har barn - 1177

Vård av barn - information från Försäkringskassan

Stödlinjer

Föräldralinjen - stödlinje för dig som är orolig för ett barn (mind.se)

För barn och ungdomar

Information

Nära cancer startsida (naracancer.se) Att söka stöd och hjälp när du är ung och mår psykiskt dåligt

Skada sig själv - Umo

Att söka stöd och hjälp när du är ung och mår psykiskt dåligt VGR - 1177 Vårdguiden

När en vuxen i din familj inte mår bra - 1177 Vårdguiden

En serie om sorg – ”Mitt syskon lever inte längre, men det gör jag!” - YouTube

För dig som är barn eller ung: Filmer om dina rättigheter i vården - 1177

Stödlinjer

Bris - Barnens Rätt i Samhället

Har du det jobbigt hemma? Chatta med oss - Maskrosbarn

Digitalt samtalsstöd | Barncancerfonden


Till sist...

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i

2. Fick du den hjälp du behövde på Kuratorswebben idag?
Jag som svarar är: