Om oss kuratorer - våra tjänster

Inom kuratorsverksamheten på Skaraborgs sjukhus har vi flera kuratorer anställda som har sina arbetsplatser framför allt på SkaS Skövde och SkaS Lidköping.

Vi som arbetar har en socionomutbildning eller likvärdig beteendevetenskaplig utbildning med vidareutbildningar så som grundläggande psykoterapi. På vår enhet arbetar dessutom en legitimerad psykoterapeut och en sexolog. 

Vi arbetar med de psykosociala faktorerna kring varje person och kan ha samtal både inom sluten- och öppenvård. Vi finns för både patienter och deras närstående.  

Vår samtalsbehandling utgår alltid från patientens perspektiv och kan utgå från olika delar; såsom motiverande-, stödjande-, bearbetande-, rådgivande- eller krissamtal. Vi arbetar utifrån olika teorier och metoder för att ge patienten adekvat stöd i sin situation.

Vid sjukdom är det vanligt att vid något skede drabbas av kris eller andra reaktioner. 

Vi kan även vara behjälpliga med vissa praktiska frågor, såsom exempelvis hänvisa till rätt myndighet inom kommunen eller fondansökningar.

Kontakt med kurator kan antingen ske genom läkarremiss, telefonkontakt från sjukvårdspersonal eller att patient och/eller närstående själva tar kontakt via telefon eller här på Kuratorswebben/1177.se. Kontakta oss gärna om ni önskar ytterligare information.