Praktiskt och ekonomiskt stöd

Vägledning och praktiskt stöd vid olika ansökningar (färdtjänst, parkeringstillstånd, god man, överklagningar bl.a)

Fondblanketter


Om du inte är nöjd med vården

Anmälan till IVO
För privatpersoner | IVO.se

Anmälan till LÖF (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag)
Löf | Anmäl en skada (lof.se)

Anmälan till patientnämnden
Inloggad i 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du fylla i ett kontaktformulär till patientnämnden.

Ring patientnämnden 010-441 20 00
Här finns information om aktuella telefontider:
Patientnämnden på Västra Götalandsregionens webbplats

Om du inte är nöjd med vården - 1177 Vårdguiden

Överklagan till förvaltningsrätt avseende avslag på sjukersättning
Om du inte är nöjd (forsakringskassan.se)


Till sist...

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i

2. Fick du den hjälp du behövde på Kuratorswebben idag?
Jag som svarar är: