Lokaler

Välkommen till Utbildningscentrum Kosmos ("den ordnade världen" på grekiska)!

En samlingsplats för i första hand läkarstudenter, men även för övriga utbildningsläkare på Skaraborgs sjukhus (AT- och ST-läkare), Kliniskt basår (sjuksköterskor), PRAO-elever, samt vi som arbetar i Verksamhetsområde Utbildning.

Här finns arbetsplatser, grupprum, föreläsningssalar och givetvis ett välutrustat kök och matplatser (även utomhus när vädret tillåter).

Ta "Gula gatan" till gula personhissarna till plan 1, väl skyltat från huvudentrén,

Välkommen!

Senast uppdaterad: 2017-12-01 11:04