Psykiatri

Vuxenpsykiatrin i Skaraborg

Vuxenpsykiatrin i Skaraborg är uppdelad på fyra öppenvårdsmottagningar i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad. I Skövde finns också slutenvårdspsykiatrin, med en dygnet-runt-öppen akutmottagning och slutenvårdsavdelningar bestående av en akutvårdsavdelning (PAVA), en psykosavdelning, en allmänpsykiatrisk avdelning och en boroendeavdelning. Utöver detta finns också en äldrepsykiatrisk mottagning samt en rättspsykiatrisk enhet med fyra avdelningar i Falköping. 

Inom specialistpsykiatrin jobbar vi bland annat med affektiva sjukdomar, psykossjukdomar, beroendessyndrom, ångestsyndrom, personlighetssyndrom, neuropsykiatriska- och kognitiva sjukdomar. Arbetet är oftast uppdelat i team runt patienterna bestående av psykiatriker, psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer och medicinska sekreterare 

Er placering löper under tre veckors tid där ni huvudsakligen är placerade inom slutenvården i Skövde. Under er kliniska placering kommer ni tilldelas hemavdelning och handledare. Fokus kommer att ligga på patientmötet, där ni aktivt får delta i utredningar, bedömningar, rondarbetet och behandlingsmetoderna. Detta blir ett tillfälle för er att förankra era tidigare teoretiska kunskaper i den kliniska vardagen och förhoppningsvis väcka ett intresse för psykiatrin.

Skaraborgs Sjukhus erbjuder studentboende till er som har placering i Skövde. Informationen mailas ut ca 1 vecka innan er placering startar. Läs mer här >> Boende - Skaraborgs Sjukhus (vgregion.se)

Vid frågor, kontakta Kerstin Lantz (kerstin.lantz@vgregion.se)

Information inför placeringen 

VIL-ansvarig; Teodor Poignant (teodor.poignant@vgregion.se)