Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kirurgi

Kirurgi är långt ifrån bara att operera. I ämnesområdet ingår de lika viktiga komponenterna:

 • diagnostik och indikationsvärdering inför eventuell operativ behandling
 • den postoperativa vården
 • uppföljningen

Det är alltså en stor kunskapsmassa som man arbetar med inom specialiteten kirurgi.

Under termin 8 på medicinarutbildningen är 6 veckor reserverade för utbildningen i kirurgi. Målsättningen är att du skall förstå de stora grupperna av sjukdomar som kirurgin handlägger.

Vi vill också att du skall få kunskap om;

 • svenskt skadepanorama
 • vilka skador som förekommer
 • skademekanismer 
 • principer för handläggningen av dessa patienter

Kirurgin är på alla moderna kirurgkliniker sektionerad. Denna sektionering är också grunden för hur kirurger (sub)specialiserar sig. Vi följer denna sektionering när vi planerar din utbildningsgång under de 6 kirurgveckorna.

Sektionerna är

 • övre och nedre gastrointestinal kirurgi
 • endokrinkirurgi
 • mammarkirurgi
 • kärlkirurgi

I Skövde vill vi välkomna dig in i de olika sektionernas och akutmottagningens arbetslag. Du kommer att få en fin inblick i och kunskap om en kirurgs roll och ansvar i en specialiserad sjukvårdsorganisation på internationellt hög nivå.

Framförallt vill vi genom vår undervisning bibringa dig en bred grundläggande kunskap om de kirurgiska sjukdomarna, deras diagnostik och behandling.

Information inför din placering (2020-02-27)

Info och tips inför GIK-veckorna 

---------------------------------------------------------------

Schema v 13-21, 2020

Seminarieschema v 13-21, 2020

Extrainstruktioner COVID-19 (2020-03-19)

---------------------------------------------------------------

Schema v 36-43, 2020 (kommer)

Seminarieschema v 36-43, 2020 (kommer)

----------------------------------------------------------------

 Jourschema

Kärlschema

Kirurgiska diagnoser (2020-01-28)

Checklista/tips för kirurgi/anestesi

Studiehandledning kirurgi (GU)

Bröstkirugi (youtube-länkar)

https://www.youtube.com/watch?v=1gKMtSA6VCY

https://www.youtube.com/watch?v=StuUjtXj6u8

https://www.youtube.com/watch?v=1AwmGrnk-Qs 

Kirurgiseminarier

Proktologi

Anorektala sjukdomar

Slutseminarium

Endokrin

Endokrinkirurgi (2018-11-06)

Akut GI

Anvisningar Akuta GI-fall

ÖGI-cancer

ÖG cancer (2018-09-20)

Ileus

Ileusfall 1-3

Ileus GIK (2018-09-20)

Pancreatit

Pankreatit (2018-09-25)

Fall pankreatit

Kolorektal cancer

Kolorektalcancer GIK (2018-09-25)

POU fall

Icterus

Icterusseminarium (2018-11-08)

Kärlkirurgi

Veninsuff varicierkirurgi (2019-09-12)

Perifier kärlkirurgi (2019-09-12)

 

Vetenskapligt seminarium

Vetenskaplig litteratur

Skallskada hypotermi

Granskningsmall RCT

Vetenskapsseminarium

 

Välkommen!

Johanna Nyberg (johanna.e.nyberg@vgregion.se) (föräldraledig)

Johanna Svensson (johanna.m.svensson@vgregion.se)

Per-Anders Larsson (per-anders.larsson@vgregion.se)

 VIL-ansvariga kirurgi

Vill du se hur arbetet kan gå till vid vårt Interventionscentrum, IVC?

En film om Inteventionscentrum vid Skaraborgs Sjukhus Skövde

På IVC utförs röntgen-övervakad avancerad hjärt- o kärlkirurgi.

Detta görs i samverkan mellan:

 • radiologi
 • kardiologi
 • kärlkirurgi
 • anestesi/operation

Dokumentation från GU

Lärandestöd - rond

Handledare på KUA


Senast uppdaterad: 2020-08-13 10:50