Barn- och ungdomsmedicin

Barn- och ungdomskliniken Skaraborg (BUM SkaS) har ett upptagningsområde på ca 55 000 barn och ungdomar och tillhandahåller akut och planerad specialistsjukvård för barn och ungdomar 0-17 år.

På BUM SkaS arbetar ca 45 doktorer varav ca 14 är under specialist utbildning. Vi bedriver en bred pediatrisk verksamhet med pediatriker profilerade inom olika områden: Neonatologi, Gastroenterologi, Neurologi, Allergi/Astma, Diabetes, Kardiologi, Nefrologi, Onkologi, Endokrinologi, Infektion, Reumatologi, Obesitas, Metabola Sjukdomar.

Akutverksamheten finns dygnet runt vid sjukhuset i Skövde och vardagar dagtid, även vid sjukhuset i Lidköping.  Dagsjukvård, planerad och akut, finns i Skövde och Lidköping. Mottagningsverksamhet finns i Mariestad, Lidköping och Skövde.

Slutenvården i Skövde består av;
Neonatalavdelning - 12 vårdplatser med möjlighet till neonatal intensivvård
Barnavdelning - för barn 0-17 år, 14-20 vårdplatser


Arbetstiden är måndag till fredag kl 08.00 – 16.45.

I Skövde samlas vi i BUMs konferensrum; Rödsippan (plan 4), varje morgon kl 08.00 för nattjoursrapportering.

I Skövde återsamlas dagjour, avdelningsläkare, bakjour samt pågående kvällsjour kl 16.15 i Rödsippan för rapport.

VIL-ansvarig; 
Ellen Wisén (ellen.wisen@vgregion.se)  Föräldraledig tom juni 2024
Beatrice Möberg (beatrice.moberg@vgregion.se)

Schema barnkliniken, inkl läkarstudenter (inlogg mailas ut) >>
https://schema.medinet.se/skasbarn/schema/muksut

------------------------------------------------------------------------

BRA LÄNKAR;

Vårdprogram från Barnläkarföreningen;
Vårdprogram och riktlinjer - Svenska Barnläkarföreningen (barnlakarforeningen.se)

Akutpediatrik kompendium;
Akutpediatrikkompendium - Barnläkare under Utbildning (barnlakarforeningen.se)

Infpreg (kunskapsstöd under graviditet och perinatalt); 
Välkommen till INFPREG | InfPreg (medscinet.se)

Neonatal HLR;
Start (neohlrutbildning.se)

Up To Date (fungerar från dator inom VGR-nätverk);
Search - UpToDate

Internetmedicin;
internetmedicin.se - en kunskapsdatabas för läkare

Styrdokument inom Skaraborgs Sjukhus;
Barn- och ungdomsmedicin - Skaraborgs Sjukhus (vgregion.se)