Kardiologi

Kardiologkliniken har en omfattande verksamhet som bedrivs
huvudsakligen via:

  • hjärtavdelningen (avd 32:1, 32:3 och HIVA)
  • hjärtmottagningen

Vi arbetar även vid:

  • kliniskt fysiologiskt laboratorium
  • IVC (Interventionscentrum) med dygnet-runt angiografi/PCI

Vårt ansvarsområde innefattar utredning och behandling av de flesta kardiologiska sjukdomstillstånd. Det ger goda möjligheter till en bred och varierad kardiologundervisning med integrering av verksamhet via avdelning, mottagning och kliniskt fysiologiskt laboratorium/Interventionscentrum.

Kardiologiundervisningen hos oss sker bland annat via:

  • symtombaserade seminarier
  • falldiskussioner

Vi har även praktiska demonstrationer och lägger stor vikt vid gruppundervisning med undervisningsronder och mottagning med speciellt utsedda handledare. 

Under placeringen kommer förutom moment enligt ovan, diskussion och redovisning ske av särskilt anvisade patientfall och artiklar. Inläsningstid för detta schemalägger vi.

Praktisk information

Information inför placeringen

Schema v 5-6, 2024

Schema v 9-10, 2024 

-------------------------------------------------------------------------

Studiehandledning Kardiologi

Schemamall

Välkommen!

Lisa Brandin (lisa.brandin@vgregion.se)
VIL-ansvarig Kardiologi, SkaS Skövde

Interventionscentrum, IVC

På IVC utförs röntgen-övervakad avancerad hjärt- o kärlkirurgi.

Detta görs i samverkan mellan:

  • radiologi
  • kardiologi
  • kärlkirurgi
  • anestesi/operation