Gastroenterit

KOMMUNAL VÅRD. Här kan du läsa om vårdhygieniska rutiner och råd vid gastroenterit.

Se handläggning


För loggbok

För loggbok under utbrottet. Observera! Loggboken behåller ni på enheten.

 

 


Desinfektera med Incidin Oxyfoam S

Incidin används vid punkdesinfektion hos vårdtagare med diarré och/eller kräkning av okänd orsak. Incidin används också vid konstaterad virusgastroenterit/vinterkräksjuka eller infektion orsakad av Clostridioides difficile (tidigare Clostridium difficile). Incidin används tills vårdtagarens diarré/kräkning upphört.


Läs mer om gastroenterit

Gastroenterit ger upphov till kräkningar och diarré, med plötslig debut, och är mycket smittsam. Smittvägarna är fekal-oral smitta eller stänk och droppar från kräkningar. Den vanligaste orsaken till gastroenterit är virusinfektion.