Multiresistenta bakterier

PRIMÄRVÅRD. Med multiresistenta bakterier, MRB, avses bakterier som är motståndskraftiga mot ett flertal antibiotika, så att etablerade antibiotikaalternativ inte kan användas för behandling eller profylax.

MRB - rutiner och informationsmaterial

Läs mer om MRB

MRB är i sig inte mer aggressiv än andra bakteriestammar av samma art, men när de väl har orsakat en infektion kan den vara svårare att behandla.

MRB blir allt vanligare och förekommer idag över hela världen, både inom sjukhus och andra institutioner. Samhällsförvärvade MRSA och multiresistenta tarmbakterier med ESBL har ökat påtagligt i hela världen, inklusive Sverige, de senaste åren.