Allt om tandvården
i Västra Götaland

Enhet Tandvård har hand om övergripande tandvårdsfrågor i Västra Götaland och ansvarar för strategi och långsiktiga frågor. I uppdraget ingår att beställa tandvård och teckna avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och tonåringar 3-19 år och unga vuxna 20-24 år, samt avtal som rör den uppsökande verksamheten. Vi administrerar även Särskilt tandvårdsstöd för personer i vissa utsatta grupper som behöver tandvård till samma kostnad som för övrig hälso- och sjukvård.

Patientinfo finns på 1177

1177.se – välj Västra Götalandsregionen > Fakta och råd > Tänder tema Där finns även länkar till info på 28 språk.

Vårdiktlinjer, terapiråd med mera – tandvård

Nyheter & REGIO


Läs fler viktiga nyheter


Senast uppdaterad: 2017-05-15 13:56