Vårdval Rehab

Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Det innebär att patienterna själva kan välja någon av de rehabenheter som blivit godkända i vårdvalet. Rehabenheterna ska erbjuda arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik. Några av dem kommer även att erbjuda ett tilläggsuppdrag inom neurologi där logoped ingår. Hjälpmedelsförskrivning ingår i rehabenheternas uppdrag. 

Det är patientens fria val som gäller. Man gör sitt vårdval genom att kontakta den rehabenhet man vill gå till och man behöver ingen remiss för att besöka rehabenheten. Rehabenheterna ska erbjuda kontakt via telefon samma dag som patienten söker och erbjuda tid för bedömning inom 7 dagar. Ett besök på rehabenheten kostar 80 kr och ingår i högkostnadsskyddet. 

Information om Vårdval Rehab till invånare finns på:

1177 Vårdguiden

Senaste nytt från Vårdval Rehab

 • Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2016-12-01

  Världsaidsdagen 1 december – gör hivtest, Uppdaterade KVÅ-koder och diagnoskoder för primärvården 2017, Nytt startdatum för SAMSA blir den 6 december, Bildspel och minnesanteckningar från Dialogforum 24 november, Önskemål om fler tryckta Kokböcker

 • Vårdgivarnytt - Vårdval rehab 2016-11-17

  Stärkt första linjen för barn och ungas psykiska hälsa, Nytt arbetssätt på akutmottagningen i Mölndal – fysioterapeuter som första instans

 • Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2016-11-03

  ADL-intyg i samband med ansökan om personlig assistans, Regional medicinsk riktlinje - Utredning/behandling av akut suicidalitet hos vuxna, Patientsäkerhetsplan 2017, Hela 44 av 49 kommuner i Västra Götaland kan få Mobil närvård 2017, Ansök om bidrag

 • Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2016-10-20

  Information om uppföljnings- och kvalitetsindikatorer för 2017, Ändring av namn och beskrivning av åtgärdskod UX405 och UX 408, Uppföljning av förskrivning av TENS-apparater och motoriserade träningscyklar, Socialstyrelsens podcast om fallolyckor

Jämför rehabenheterna på 1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden kan du se vilka rehabenheter som ingår i Vårdval Rehab och jämföra vad rehabenheterna erbjuder. 

Hitta den närmaste rehabenheten på kartan

Via kartfunktionen skriver du in valfri adress och får fram den rehabenhet som ligger närmast den angivna adressen. Du kan till exempel se vilken rehabenhet som ligger närmast din bostad, din vårdcentral, ditt arbete eller annan valfri adress.

Länk till kartfunktionen

Kontakt

Frågor angående Vårdval Rehab besvaras via mejl till
 

uiqt|wB%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{m%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m