Vårdval Rehab

Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Det innebär att patienterna själva kan välja någon av de rehabenheter som blivit godkända i vårdvalet. Rehabenheterna ska erbjuda arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik. Några av dem kommer även att erbjuda ett tilläggsuppdrag inom neurologi där logoped ingår. Hjälpmedelsförskrivning ingår i rehabenheternas uppdrag. 

Det är patientens fria val som gäller. Man gör sitt vårdval genom att kontakta den rehabenhet man vill gå till och man behöver ingen remiss för att besöka rehabenheten. Rehabenheterna ska erbjuda kontakt via telefon samma dag som patienten söker och erbjuda tid för bedömning inom 7 dagar. Ett besök på rehabenheten kostar 80 kr och ingår i högkostnadsskyddet. 

Information om Vårdval Rehab till invånare finns på:

1177 Vårdguiden

Senaste nytt från Vårdval Rehab

 • Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2017-03-30

  Garanterad finansiering av multimodal rehabilitering inom primärvården – till och med tredje kvartalet 2017 • Uppföljning av långa behandlingsperioder och avgränsning till egenvård • Regional Medicinsk Riktlinje – Ansvarsfördelning mellan primärvård och

 • Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2017-03-09

  Implementering av nya Hälso- och sjukvårdsavstalet startar med kickoffer och vägledande patientfall • AntiStress på 10 språk lanseras • Uppdatering av Frågor & svar avseende registrering av tolkbesök • Information om uppdatering av CNI-data

 • Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2017-02-23

  Information om patientsäkerhetskulturmätning 2017 • Ändringsblankett vid ändring av verksamhetschef • Förtydligande av uppföljnings- och kvalitetsindikatorer Vårdval Rehab • Regional Medicinsk Riktlinje - Behandling av övervikt och fetma i primärvården

 • Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2017-02-09

  Gemensamt ansvar för trygga och effektiva utskrivningar • Röntgenavtal avslutas 2017-02-28 • Nya patientavgifter från 2017-01-01 • Besöksregistrering Vårdval Rehab – uppdaterad version • Nya rekommendationer för sjukskrivning vid psykisk sjukdom

Jämför rehabenheterna på 1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden kan du se vilka rehabenheter som ingår i Vårdval Rehab och jämföra vad rehabenheterna erbjuder. 

Hitta den närmaste rehabenheten på kartan

Via kartfunktionen skriver du in valfri adress och får fram den rehabenhet som ligger närmast den angivna adressen. Du kan till exempel se vilken rehabenhet som ligger närmast din bostad, din vårdcentral, ditt arbete eller annan valfri adress.

Länk till kartfunktionen

Kontakt

Frågor angående Vårdval Rehab besvaras via mejl till
 

uiqt|wB%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{m%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m