Vårdval Rehab

Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Det innebär att patienterna själva kan välja någon av de rehabenheter som blivit godkända i vårdvalet. Rehabenheterna ska erbjuda arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik. Några av dem kommer även att erbjuda ett tilläggsuppdrag inom neurologi där logoped ingår. Hjälpmedelsförskrivning ingår i rehabenheternas uppdrag. 

Det är patientens fria val som gäller. Man gör sitt vårdval genom att kontakta den rehabenhet man vill gå till och man behöver ingen remiss för att besöka rehabenheten. Rehabenheterna ska erbjuda kontakt via telefon samma dag som patienten söker och erbjuda tid för bedömning inom 7 dagar. Ett besök på rehabenheten kostar 80 kr och ingår i högkostnadsskyddet. 

Information om Vårdval Rehab till invånare finns på:

1177 Vårdguiden

Senaste nytt från Vårdval Rehab

 • Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2016-08-25

  Nu finns Hugin tillgängligt på webben, Projektmedel för att stärka kunskapen om kvinnors hälsa inom Vårdval Rehab, Inbjudan till personcentrerad patientutbildning i Västra Götalandsregionen, Ledamot till Sektorsrådet i allmänmedicin sökes

 • Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2016-08-11

  Inbjudan till seminarium om Hugin, Beslut om tillägg - Rehabiliteringsgaranti Riktlinjer 2015, Utbildningsdag om hjärnsynskada (CVI), Inbjudan till kampanj om suicidprevention, Barn som anhöriga – Våga fråga! Konferens 27 oktober 2016 i Göteborg

 • Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2016-07-14

  Statsbidrag till insatser inom primärvården för att stärka kvinnors hälsa, Bromsskola för enkelhetens skull, Balansera mera – kampanj för att förhindra fallolyckor, Frågor och svar på Vårdval Rehabs webbplats har uppdaterats, Begränsad tillgänglighet

 • Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2016-06-16

  Reviderad Krav- och kvalitetsbok 2017 för Vårdval Rehab, Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal, Information om uppdatering av CNI-data (underlag för beräkning av ersättning avseende socioekonomi), Regional medicinsk riktlinje - Självskadeproblematik

Jämför rehabenheterna på 1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden kan du se vilka rehabenheter som ingår i Vårdval Rehab och jämföra vad rehabenheterna erbjuder. 

Hitta den närmaste rehabenheten på kartan

Via kartfunktionen skriver du in valfri adress och får fram den rehabenhet som ligger närmast den angivna adressen. Du kan till exempel se vilken rehabenhet som ligger närmast din bostad, din vårdcentral, ditt arbete eller annan valfri adress.

Länk till kartfunktionen

Kontakt

Frågor angående Vårdval Rehab besvaras via mejl till
 

uiqt|wB%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{m%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m