Nytt utseende och manual för it-stöd Vårdval Rehab

Uppdaterad:
Publicerad:

I juni 2024 kommer it-stödet få ett nytt utseende och ny webbplats, detta till följd av utfasning av webbgränssnittet Angular JS. I och med detta har vi gjort att utseendet är mer likt it-stödet för Vårdval Vårdcentral för att få de båda it-stöden så lika som möjligt.

Det nya utseendet medför inte att vi har ändrat funktionalitet i systemet utan det är samma funktioner som innan, skillnaden är bara utseendet.

Denna information har gått ut till alla verksamhetschefer tidigare via e-post.

Länk till nya it-stödet Vårdval Rehab:

https://vardvalrehab.vgregion.se/portal/

https://vardvalrehab.vgregion.sjunet.org/portal/

Kontakt vid frågor om nya it-stödet:
ekonomi.vardval@vgregion.se

Manual för det nya utseendet

Manualen finns tillgänglig på denna sida här på Vårdgivarwebben:

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/it/it-system/it-stod-for-vardval-rehab/

Direktlänk till manualen

Kontakt vid frågor om manualen:
Toni Vasilevski
toni.vasilevski@vgregion.se