Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter - Vårdval Rehab

Sahlgrenska Science Park med flera bjuder in till denna konferens den 21 november i Göteborg.

Användningen av PrimärvårdsKvalitet ökar och fler har upptäckt fördelarna med systemet i sina förbättringsarbeten. I en ny artikel kan du läsa om hur Medpro Clinic har nytta av systemet, bland annat med kontinuiteten.

Koncernkontoret bjuder för tredje året in till Primärvårdsdagen, en dag för att träffas och som riktar ljuset specifikt på att främja utveckling av primärvården i Västra Götalandsregionen.

Hjälpmedelscentralen bjuder in till denna utbildning, där målgrupperna är sjuksköterskor, distriktssköterskor och sjukgymnaster/fysioterapeuter med grundläggande förskrivarkunskaper.

Regional medicinsk riktlinje Utmattningssyndrom (UMS) är nu uppdaterad och finns på VGR:s hemsida för RMR.

Rutinen för ändring av verksamhetschef har ändrats. Hädanefter ska blanketten skickas till diariet för handläggning.

Nu bjuder Koncernkontoret för tredje året in till Primärvårdsdagen. Primärvårdsdagen är en dag för att träffas och riktar ljuset specifikt på att främja utveckling av primärvården i Västra Götalandsregionen.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har meddelat att hon nyligen uppvaktats av Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och Handelsanställdas förbund där det framförts att de såg allvarligt på att det förekommer delegering av intygutfärdande under sjuklöneperioden från läkare till sjuksköterska.

Från den 1 januari 2019 krävs fullständiga personnummer för nordiska barnpatienter för att få ersättning när dessa besökt en vårdgivare. Detta ska också styrkas med legitimation/pass/EU-kort från vårdnadshavare.

På grund av flytt till nya Regionens hus den 27 maj har Ekonomi Vårdval från detta datum ny postadress.

Här följer korrekt information gällande ersättning vid intygsskrivning.

Om du vill få snabb tillgång till krav-och kvalitetsboken i din mobil kan du lägga en genväg i din mobil. Följ instruktionerna här nedan.

Regionfullmäktige beslutade den 10-11 juni 2019 om Krav- och kvalitetsbok 2020 för Vårdval Rehab, diarienummer RS 2019-03664.

Boka redan nu 29 november i era almanackor! Då äger Västra Götalandsregionens Primärvårdsdag 2019 rum.

PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system bestående av indikatorsområden med kvalitetsindikatorer. Dessa är tänkta att användas av vårdcentraler och rehabenheter som ett stöd vid förbättringsarbete.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har den 27 mars fattat beslut om ny riktlinje för multimodal rehabilitering (MMR) inom ramen för det riktade statsbidraget - En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019:

Anvisningar för ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019” är nu beslutade och ligger på hemsidan:

Vi vill förtydliga att komplexa, tid- och resurskrävande åtgärder för fysioterapeut endast gäller TIPPA (Test Instrument for Profile of Physical Ability).

Från och med den 1 april 2019 kommer Sakkunniggrupp terminologi- och klassifikationsfrågor inom hälso- och sjukvård (STOK, före detta RAKEL) att generera särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper inom vårdvalen.

Nu finns det en reviderad version av ”Tillämpningsanvisning för registrering av distanskontakter”.

Det har framkommit att kartfunktionen ibland inte fungerar. Enligt vår IT-support är det inget fel på själva kartfunktionen, däremot fungerar den endast med följande webbläsare: Edge, Internet Explorer och Safari. Används en annan webbläsare, exempelvis Chrome, uppstår problem.

På Vårdgivarwebben finns nu en uppdaterad fil för registrering inom Vårdval Rehab 2019. Den innehåller även uppdaterade diagnos- och åtgärdslistor.

Från och med den 1 januari 2019 är vårdgarantin till primärvården i Sverige förstärkt.

Det har inom VGR länge funnits ett behov av att på ett tydligare sätt skilja ut distanskontakter där innehållet motsvarar kvalificerad hälso- och sjukvård respektive där innehållet är av mer administrativ karaktär. Detta bland annat för att säkerställa att statistik över distanskontakter ska vara jämförbar på en nationell nivå.

Nu finns uppföljnings- och kvalitetsindikatorer för 2019 publicerade på Vårdval Rehabs webbplats.

Då det endast finns beslut om patientavgift för distanskontakt ljud och bild ska ingen patientavgift tas ut vid digital skriftlig distanskontakt (exempelvis chattfunktion).

Här kommer svar på de frågor som fram tills nu kommit in gällande den förstärkta vårdgarantin som träder i kraft 1 januari 2019.

Nedan finns årsplanen gällande Vårdval Rehabs ersättningssystem 2019:

Förtydliganden har gjorts gällande registrering och ersättning, Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab, vid upprättande av Samordnad individuell plan (SIP).

Riksdagen beslutade i våras att vårdgarantin inom primärvården ska förstärkas från och med den 1 januari 2019. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Den 3:e oktober samlades över 350 representanter från primärvården för en dag på Scandic Crown i Göteborg.

Information om förändringar avseende avgifter för allmän hälsoundersökning exklusive HIV och PSA, taxor för intygsskrivning och omkostnadsbelopp från och med 1 januari 2019:

Här hittar du anvisningar till Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2019 kap 6.1.1 gällande registrering av besök på mottagning vid särskilt resurskrävande åtgärder, inklusive KVÅ-koder.

Senast uppdaterad: 2018-08-23 16:02