Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

Krav- och kvalitetsboken är ett förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem, LOV och beskriver det uppdrag och krav som utförare ska uppfylla, de anvisningar som ska följas och hur uppföljning görs och redovisas.

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2018

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2019

Fördjupning av Krav- och kvalitetsbok   

1. Ansökan om godkännande

2. Uppdraget

3. Allmänna villkor

4. Regler för val av rehabenhet

5. Uppföljning

6. Ersättning och kostnadsansvar

7. Informationssystem/informationsteknik (IS/IT)

8. Kontrakt

Relaterad information

Frågor och svar

Beställ Krav- och kvalitetsboken i tryckt format: 
webbsidan: www.vgregion.se/adc eller via mejl till adress.distributionscentrum@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-11-01 10:31