Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

Krav- och kvalitetsboken är ett förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem, LOV och beskriver det uppdrag och krav som utförare ska uppfylla, de anvisningar som ska följas och hur uppföljning görs och redovisas.

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2020

Revidering av Krav- och kvalitetsbok 2021

Redan nu har arbetet med 2021 års krav- och kvalitetsböcker inletts. På Vårdgivarwebben har vi skapat en sida där information om arbetet kommer att samlas. Här finns bland annat en beskrivning av hur revideringsprocessen går till och vilka kanaler för påverkan som finns, samt kontaktuppgifter till ansvariga på Enhet Primärvård.  

Fördjupning av Krav- och kvalitetsbok   

1. Ansökan om godkännande

2. Uppdraget

3. Allmänna villkor

4. Regler för val av rehabenhet

5. Uppföljning

6. Ersättning och kostnadsansvar

7. Informationssystem/informationsteknik (IS/IT)

8. Kontrakt

Senast uppdaterad: 2020-03-10 08:59