Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

Krav- och kvalitetsboken är ett förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Den beskriver de uppdrag, krav och anvisningar som leverantörer ska uppfylla och följa samt hur uppföljning av avtalet ska göras och redovisas.

Från och med den 1 januari 2024 kommer ett nytt förfrågningsunderlag/avtal (Krav- och kvalitetsbok) inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab. Krav- och kvalitetsbok 2024 för respektive vårdval kommer att vara giltig till och med den 31 december 2024.

Den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) beslutar

Nytt är att avtalen kommer att slutligt beslutas av den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) och inte av regionfullmäktige som tidigare var beslutsinstans. Planerat beslutsdatum för OSN är den 27 september 2023. Detta är ett led i att förenkla den nuvarande administrationen, det ligger i linje med hur de andra hälso- och sjukvårdsavtalen beslutas i Västra götalandsregionen (VGR) och är möjligt då det är en ny politisk organisation i VGR sedan 2023.

Ungefär en vecka före det planerade beslutet kommer handlingarna som ligger till grund för nämndens beslut att publiceras på den operativa hälso- och sjukvårdsnämndens webbsida för handlingar och protokoll

Ärendeberedning och samverkan

Inför beslutet i OSN den 27 september kommer ärendena också att behandlas tillsammans med de fackliga organisationerna i RS MBL. Observera att nytt datum för förhandling enligt § 11 är den 18 september istället för den 11 september. Detta beror på att revideringen för Krav- och kvalitetsbok önskas förhandlas samtidigt med uppdragen för sjukhusen som är aktuella först då. Den 11 september kommer dock RS MBL att få information om kommande beslut enligt § 19. 

Beredning av förslag till Krav- och Kvalitetsbok 2024 har tidigare också skett tillsammans med bl.a. facklig referensgrupp samt dialogforums beredningsgrupper, en per vårdval. Beredningsgrupperna består av representanter som är utsedda av dialogforum och representerar enheter som drivs i egen regi och i privat regi. 

Aktuell information kommer att publiceras löpande. Håll utkik på www.vgregion.se/kokrehab och i vårdgivarnytt.

För frågor om Krav och kvalitetsbok 2024:
Anna Aronsson
anna.aronsson@vgregion.se

Anna Lindström
anna.lindstrom@vgregion.se 

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2024 bereds i flera steg av den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN), företrädare för vårdvalets leverantörer, samt handläggare vid Koncernkontoret före slutgiltigt beslut fattas. 

Nedan listas de olika beredningstillfällena. Handlingar till nämndens informationstillfällen nås via länkarna nedan.

Berednings- och beslutstillfälle

Datum

Dialogforum  (Sex utsedda representanter för Närhälsan samt sex representanter för de privata vårdleverantörerna)

2023-04-05

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens presidium (Nämndens ordförande, och två vice ordföranden)

2023-05-26​

Facklig referensgrupp (Företrädare för professionerna som ingår i vårdvalet)

2023-05-29​

Dialogforums beredningsgrupper (Tre representanter för Närhälsan samt tre representanter för de privata vårdleverantörerna utsedda av dialogforum)

2023-06-01​

Facklig referensgrupp 

2023-06-07​

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens presidium 

2023-06-07​

Information till operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

2023-06-08​

Regionfullmäktiges budget 

2023-06-13​

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens presidium 

2023-06-16​

Dialogforums beredningsgrupper

2023-06-21

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens presidium​

2023-08-10​

Information till operativa hälso- och sjukvårdsnämnden​

2023-08-24​

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens presidium​

2023-09-01​

MBL ​

2023-09-11​

Information till operativa hälso- och sjukvårdsnämnden ​

2023-09-13​

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens presidium​

2023-09-14​

MBL ​

2023-09-18​

Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens beslut ​

2023-09-27​

Krav- och kvalitetsboken i PDF

Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Rehab 2022-2023

Nuvarande reviderade version gäller från och med den 1 januari 2023.

Sammanställning förändringar under avtalsperiod Krav- och kvalitetsbok 2022-2023

1. Ansökan om godkännande

2. Uppdraget

3. Allmänna villkor

4. Regler för val av rehabenhet

5. Uppföljning

6. Ersättning och kostnadsansvar

7. Informationssystem/informationsteknik (IS/IT)

8. Kontrakt

Frågor och svar som stöd för tolkning av Krav- och kvalitetsbok

Senast uppdaterad: 2023-09-11 10:21