Språktåget

Språktåget tuffar runt i hela Sverige och har sin kärna i språkstimulerande material för barn mellan 0–6 år. Det är framtaget av logopeder och bibliotekarier för att underlätta för bibliotek, logopedi och barnhälsovård att inspirera föräldrar till att prata, ramsa, sjunga och läsa med sina barn. Välkomna ombord!

Illustration: Moa Graaf

Material och beställning

Här finns allt material samlat som ska underlätta för dig i arbetet med små barns språkutveckling. Du hittar bland annat foldrar, affisch, biljett, instruktioner och skyltar.

Evenemang/Kalender

Håll dig uppdaterad på vad som händer. Här finns samtliga aktuella evenemang, träffar, och utbildningar som förvaltningen arrangerar.

Fördjupning språkutveckling

Fördjupa dig i arbetet med barns språkutveckling. Här finns bland annat en film om flerspråkig språkutveckling för de yngsta barnen med tillhörande diskussionsfrågor.

Gåvoboken

Gåvoboken delas ut till alla nyfödda barn i Västra Götalandsregionen för att få fler föräldrar att läsa tillsammans med sina barn. Språktåget och Gåvoboken fungerar som fina komplement till varandra.

Materialbeställning


Therese Ytter

Konsulent

Telefonnummer

Katarina Larson

Konsulent

Telefonnummer