Visa stöd från VGR på rätt sätt

Får ditt projekt eller verksamhet stöd från Västra Götalandsregionen? Då ska det visas i all kommunikation. Visa att du får stöd från oss genom att använda vår logotyp med texten "Med stöd från".

Västra Götalandsregionens logotyp med texten "Med stöd från" finns i svart och vitt i olika filformat anpassade för webb, trycksaker och kontorsprogram som Word och Powerpoint.

Med stöd från Västra Götalandsregionen (Mediebanken)

Storlek, placering eller tillsammans med andra logotyper

Det är viktigt att din kommunikation inte antyder att Västra Götalandsregionen är avsändare till kommunikationen, äger eller driver projektet/verksamheten, utan endast finns med som hel- eller delfinansiär. Tänk på det när du väljer storlek, placering och hur logotypen ser ut tillsammans med andras logotyper.

Därför ska du visa att du får stöd från VGR

Att få stöd eller uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd är en kvalitetsstämpel som visar att verksamheten eller projektet är viktigt ur ett regionalt perspektiv. Västra Götalandsregionen vill synas och engagera med hjälp av stödet. Genom att aktörer som får stöd från VGR visar det ökar möjligheten för fler att ansöka om och ta del av stöd.

Om ditt projekt eller verksamhet får stöd från Västra Götalandsregionen är du skyldig att visa det i din kommunikation från verksamheten eller projektet. Om du inte gör det betraktas det som att du inte uppfyller överenskommelsen. Den slutliga konsekvensen är indraget stöd eller mindre möjligheter för stöd i framtiden.

Kulturnämndens sociala medier

Kulturnämnden finns på sociala medier. Genom att använda #VGRkultur eller att tagga kontot blir era inlägg mer synliga för oss. Vi delar gärna goda exempel och visar vad stöd från nämnden har varit med och bidragit till. Det är frivilligt och inte ett krav.

Facebook

Twitter