Vittene kulturled

Välkommen till platsen för Sveriges tredje största guldfynd genom tiderna. Läs mer om Vitteneguldets märkliga resa - från städskrubben till arkeologisk sensation.

På vandring i förhistorien

År 1995 blev Vittene allmänt känt i Sverige som en fornlämningsplats då en privatperson hittade en guldring i marken. Ringen hade grävts fram vid vanligt trädgårdsarbete några år tidigare. 

Det började med att en halsring av guld hittades sensommaren 1990, och när fyndet blev känt för arkeologer hösten 1995 hittades resten av skatten. I samband med avsökning av området hittades ytterligare fynd av en boplats från järnåldern, vilken också har utforskats av arkeologer under benämningen Vitteneprojektet 1997-1999, samt ett intilliggande gravfält 1997-2001.

Fyndet visade sig vara en guldhalsring från förhistorisk tid och när man hittade ytterligare fyra guldföremål blev det tydligt att man funnit en av Sveriges största guldskatter från tiden kring Kristi födelse. Plötsligt hade området som tidigare betraktats som ganska fyndfattigt blivit en sensationell och nationell angelägenhet.

Tre kilometer av historia, kultur och hälsa

Under 2008 och 2009 har ett omfattande röjnings- och återställningsarbete skett i Vitteneområdet och särskilt på platsen för gravfältet Högarna. Detta har möjliggjort den drygt tre kilometer långa kulturleden, där fyndplatser och informationsskyltar berättar den fascinerande historien. Att uppleva historien genom en vandring i naturen är dessutom bra för hälsan, så varför inte slå flera flugor i samma smäll?

Guldfyndet från Vittene finns sedan en längre tid tillbaka i Guldrummet på Statens Historiska Museum. Men nu finns berättelsen om Sveriges tredje största guldfynd genom tiderna och det ovanliga kulturarvet i Vittene tillgängligt i sin naturliga miljö längs med den nya kulturleden.

Lödöse museum/förvaltningen har arbetat fram skyltarnas innehåll och fakta.

Vittene kulturled har möjliggjorts genom ett samarbete mellan förvaltningen, Trollhättan Stad, Innovatum och Länsstyrelsen Västra Götaland.