Graviditetsenkäten SKR kommunikationsstöd och material

Här kan du som är vårdgivare hitta kommunikationsstöd och material att ladda ner och använda i den interna och externa kommunikationen om Graviditetsenkäten.

Graviditetsenkäten är ett nytt sätt att mäta kvinnornas hälsa i hela vårdkedjan. Frågorna i Graviditetsenkäten har utformats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

Enkäten består av tre olika delar och skickas till kvinnor som:

  • är i graviditetsvecka 25
  • fött barn för åtta veckor sedan
  • fött barn för ett år sedan

Enkätfrågorna handlar om kvinnornas hälsa och upplevelse av vården.

Enkäten är översatt till åtta språk; engelska, arabiska, farsi, finska, franska spanska, somaliska och tigrinska och startade december 2020. Den pågår tillsvidare. Graviditetsenkäten SKR

 

Information till personal

Information till medabetare och politiker för internt bruk.

Frågor och svar om Graviditetsenkäten

Lathund inloggning 1177.se

Mer material finns på SKR:s webbplats
Graviditetsenkäten SKR 

 


Patientinformation

Broschyr i A5 format på språken:

Arabiska

Engelska

Farsi

Finska

Franska

Somaliska

Spanska

Svenska

Tigrinska

För bilder eller filmer, kontakta kommunikatör