Forskning och utveckling (FoU)

För dig som arbetar i hälso- och sjukvården finns lokala FoU-enheter dit du kan vända dig om du till exempel har en frågeställning eller hypotes som du vill undersöka i ett vetenskapligt projekt eller utvecklingsarbete. Du har också möjlighet att söka ekonomiskt stöd i form av projektmedel. Har du en idé (till exempel ny produkt, tjänst, metod eller process) som du tror kan leda till förbättringar i hälso- och sjukvården och för patienten, vänd dig gärna till Innovationsplattformen.

Innovations-plattformen

Stöttar medarbetare och verksamheter som vill utveckla innovativa idéer. Ansvarar för utlysningen av medel ur Innovationsfonden.

Akademistatistik

Möjlighet till statistisk och hälsoekonomisk konsultation, gratis och till subventionerat pris för forskare anställda i VGR.

E-biblioteket VGR

Ger tillgång till databaser med vetenskapliga publikationer, medicinska riktlinjer och kunskapsstöd, samt möjlighet att läsa e-böcker och tidskrifter online.

Projektdatabasen FoU i VGR

Samlad information om pågående forskning i VGR

Du som är forskningsaktiv och är anställd i VGR eller i vårdverksamhet med avtal med VGR, ska registrera dig i projektdatabasen FoU i VGR (Researchweb). Är du registrerad sedan tidigare, ska du fortlöpande se över och uppdatera dina uppgifter i CV och projektbeskrivningar m.m. 

För att få en samlad bild av forskning och utveckling använder Västra Götalandsregionen projektdatabasen FoU i VGR. Från databasen kan VGR ta fram statistik om bland annat akademisk kompetens, vetenskapliga publikationer och forskningsprojekt. Urval kan göras för olika år och på organisatoriska nivåer, till exempel för enskilda verksamheter eller hela förvaltningar.

Enskilda verksamheter kan använda information från Projektdatabasen FoU i VGR för att presentera den forskning som pågår på arbetsplatsen för en bredare krets. Det sker via en speciell funktion kopplad till digitala informationsskärmar som kan sättas upp i till exempel väntrum eller andra lokaler där patienter och medarbetare vistas.

Mer information om Projektdatabasen FoU i VGR

Mer information om digitala informationsskärmar och hur de installeras

Ann Ekberg Jansson

Regional FoU-chef hälso- och sjukvård

Regionala rutiner och riktlinjer FoUUI