Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Integrerad vård

Integrerad vård är ett projekt som ska ge och utveckla den psykiatriska vården i samverkan med den vård som SiS ansvarar för. Målgruppen är barn och unga upp till 18 år som har ett stort behov av psykiatrisk vård och har svårigheter att förflytta sig till en BUP- mottagning.

I Västra Götalandsregionen innebär projektet att två regionala mobila team bemannat av personal från BUP skall finnas för att utföra vård på de sex SiS-institutionerna i hela regionen. Teamen skall samverka med personal från SiS och i de fall det behövs med andra samverkansaktörer som är relevanta för att den enskildes behov av vård skall uppfyllas.

De mobila teamen utgår från verksamhetsområdena Sahlgrenska sjukhuset och NU-sjukvården, men skall komma hela regionen till nytta. Teamet utgörs av specialistläkare, psykologer och kuratorer.

Här finns en powerpointpresentation av projektet

Västra Götalandsregionen (VGR) är en av de tre regioner som ingår i det nationella uppdrag som regeringen tilldelat Socialstyrelsen att samordna mellan psykiatrin och Statens institutionsstyrelse (SiS).

Syftet med regeringsuppdraget är att förbättra vården för vissa unga som vårdas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), och som har stora behov av psykiatrisk vård.

Uppdraget initierades då behovet av hälso-och sjukvård inte alltid tillgodoses för målgruppen och samverkan mellan huvudmännen behöver utvecklas. I VGR är det barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som ingår i projektet.

Målgruppen för att ingå projektet är de unga som uppfyller Socialstyrelsens inklusionskriterier för projektet.

Det är personal från SiS som gör den initiala bedömningen om en remiss skall skrivas för att påkalla behovet av integrerad vård genom BUP. BUP gör därefter en bedömning om individen är i behov av insatsen eller om hen skall hänvisas till det ordinarie vården.

 

Det är inte möjligt för övriga aktörer, som till exempel Socialtjänsten eller skola, att initiera en remiss.

Inom det geografiska området som Västra Götaland utgör finns det i dag sex SiS-institutioner som alla ingår i projektet: Björkbacken, Brättegården, Fagered, Ljungbacken, Nereby, och Margretelund.

Kontakt

Vid frågor eller mer information om projektet välkommen att kontakta:

Projektledare Agneta Gillsér Skaug
agneta.skaug@vgregion.se Tfn: 0767–69 85 92

Senast uppdaterad: 2022-05-13 09:36