Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2023-06-29

Publicerad:

 

Läs nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet innehåller:

 • Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslutet om Krav- och kvalitetsbok 2024
 • Avtalet med Smärthjälpen upphör den 31 december 2023
 • Den medicinska kvaliteten ökar i primärvården
 • FoU-medel till patientnära forskning och utvecklingsarbete
 • Sex på arbetstid om onani

  Vårdcentral:
 • In- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland
 • Registrering av kikhosta- samt pneumokockvaccination
 • Fel i täckningsgraden
 • Anteckningar från RUSTA:
 • Terapigrupp Diabetes informerar
 • Förlängda ledtider för bröstcancer-remisser i sommar
 • Samverkan mellan vårdinstanser kring barn med funktionell buksmärta
 • Rehabiliteringskoordinering/koordineringsinsatser för sjukskrivna
 • Påminnelse: Ny adress för pappersremisser till SU Radiologi (vuxna)
 • Årets allmänläkare väst 2023
 • Ny biobankslag från 1 juli (repriserad information med korrigerad e-postadress)
 • Inbjudningar och utbildningar