Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2024-05-16

Uppdaterad:
Publicerad:

 

Läs nyhetsbrevet

Innehåll:

 • Uppdaterade registreringsanvisningar för distanskontakter
 • Primärvårdsrapporten: Fortsatt positiv trend men problem kvar inom vissa områden
 • Information om nya undantagna sökord i 1177 Journalen
 • Digitala utbildningstillfällen i in- och utskrivningsprocessen och SAMSA it-tjänst är fullbokade för vårens utbildningstillfällen
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar

  Rehab:
 • Nytt utseende och manual för it-stöd Vårdval Rehab

  Vårdcentral:
 • Förändring av ersättning för användande av tolk och registrering av KVÅ-kod vid Vårdval Vårdcentral
 • Beslut om justerad kodtext KVÅ-kod UX661
 • Dags att starta med hörselscreening av 4-åringar
 • Styrande dokument och kunskapsstöd