Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2024-05-30

Uppdaterad:
Publicerad:

 

Läs nyhetsbrevet

Innehåll:

 • Vårdförbundets konflikt 
 • Uppdaterade dokument gällande patientavgiftsförändringen från 1 april 2024
 • Sommarinfo 1177 e-tjänster VGR
 • Digitala utbildningstillfällen i in- och utskrivningsprocessen och SAMSA it-tjänst är fullbokade för vårens utbildningstillfällen
 • Ny delregional rutin för förskrivning av hjälpmedel i samband med utskrivning (Information till enheter i kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Öckerö)
 • Remiss till allmäntandläkare
 • Informationsblad: Höj din uppmärksamhet!
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar

  Rehab:

 • Inbjudningar och utbildningar

  Vårdcentral:
 • Uppföljning av bemanningskrav inom Vårdval Vårdcentral
 • Kikhosta - kampanj och rekommendation gällande gravida
 • Information gällande SU och SÄS akutavdelningar BUP vecka 28-31
 • Information gällande Abortmottagningen SU vecka 27-32
 • Enkät visar på behov inom barnhälsovården av ökad kunskap om kvinnlig könsstympning
 • BVC-material - universella och anpassade utifrån barn och familjers behov
 • Årets allmänläkare i Väst 2024
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar