Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2024-06-13

Publicerad:

 

Läs nyhetsbrevet

Innehåll:

 • Viktigt vid fakturering gällande patienter som inte är folkbokförda i Sverige
 • Ombudsfunktion 1177 Journal för God man och Förvaltare från och med 13 juni
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar

  Vårdcentral:
 • Förtydligande för vårdsamordnare psykisk hälsa inom primärvård gällande nya patientavgifter
 • Samordnad vaccinationsinsats mot covid-19 och influensa – start redan i oktober 2024
 • Läkemedelsautomat nu i förskrivningsbart sortiment
 • Utbildning i den diagnostiska processen på vårdcentralen vid bedömning av patienter med psykisk ohälsa
 • Vill ni starta gruppbehandling för återfallsprevention för vuxna patienter med återkommande depression?
 • Inbjudningar och utbildningar