Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2024-06-27

Publicerad:

 

Läs nyhetsbrevet

Innehåll:

 • Paus i remissintaget till smärtrehabilitering
 • Fortsatt utbildningsinsats i in- och utskrivningsprocessen och SAMSA it-tjänst
 • FoU-medel till patientnära forskning och utvecklingsarbete
 • Sex på arbetststid om rasism och SRHR
 • Styrande dokument och kunskapsstöd

  Vårdcentral:
 • Avtal om vuxenpsykatrisk öppenvård avslutas
 • Viktlista 2025
 • Nu finns ett stöd för användning av digitala vårdtjänster inom barnhälsovård
 • Koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter
 • Informera om självprovtagning för gonorré
 • Inbjudningar och utbildningar