Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

222403 Telefoner för fasta nät

Förskrivare

Audionom

Kriterier

b230.3 Svår nedsättning av hörselfunktioner avseende att förnimma ljud, urskilja lokalisering, tonhöjd, ljudstyrka och ljudkvalité
eller
b3.3 Svår nedsättning av röst- och talfunktioner

Mål

d3600 Att använda telekommunikationsutrustning

Anvisningar

Förskrivningen avser telefoner med bildöverföring såväl för den som ringer som den uppringda. Bildöverföringen kan kombineras med text och ljud. Bildtelefon kan förskrivas till patient som har svårighet med textkommunikation och som klarar annan visuell kommunikation, samt patienter med teckenspråk som första språk.

Avser även utrustningar som överför text och bild från ett papper via telefonlinjerna. Telefax kan förskrivas till patient som lättare kommunicerar med färdigskriven text.

Före förskrivning skall alltid kontakt tas med ansvarig person inom hörsel- och dövverksamheten/Habilitering & Hälsa. Denna kontakt skall tas på grund av särskilda finansieringsrutiner.

Hjälpmedlet kompletteras vid behov med förskrivning av varseblivningshjälpmedel.

Utvärdering och uppföljning

Patientens Ansvar

Antal Utrustningar

Anhörigutrustning kan vara aktuell

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20