Arbetsprocess och mallar

Rutor horisontellt placerade på rad som övergripande beskriver framtagande av styrande dokument

Handläggarrutin

Handläggning av regionala styrande dokument inom hälso- och sjukvård

Ruinen beskriver nominering, framtagande, remittering, expediering, revidering och publicering av styrande dokument inom hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen.

Mallar

Kontakta medicinsk.redaktion@vgregion.se för mallar avseende

  • nominering
  • konsekvensbeskrivning
  • regional medicinsk riktlinje (RMR)
  • regional riktlinje
  • regional rutin

Kontakt medicinsk redaktion

Medicinsk redaktion för frågor om och synpunkter på styrande dokument inom hälso- och sjukvård medicinsk.redaktion@vgregion.se