Arbetsprocess och mallar

Process och instruktioner för att ta fram styrande dokument inom hälso- och sjukvård

Här beskrivs arbetsprocessen för att ta fram ett nytt, eller för att revidera, styrande dokument inom hälso- och sjukvård. I instruktionen kan du följa steg för steg vad som ska göras under arbetet. 

Process och instruktioner för att ta fram styrande dokument inom hälso- och sjukvård

Mallar

Kontakta medicinsk.redaktion@vgregion.se för mallar avseende

  • nominering
  • konsekvensbeskrivning
  • regional medicinsk riktlinje (RMR)
  • regional riktlinje
  • regional rutin

Kontakt medicinsk redaktion

Medicinsk redaktion för frågor om och synpunkter på styrande dokument inom hälso- och sjukvård medicinsk.redaktion@vgregion.se