Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsprocess och mallar

Grå, smal horisontell linje

Styrande dokument inom hälso- och sjukvård tas fram enligt en strukturerad process som säkerställer innehållets kvalitet

Rutor horisontellt placerade på rad som övergripande beskriver framtagande av styrande dokument

Handläggarrutin

Handläggning av regionala styrande dokument inom hälso- och sjukvård

Ruinen beskriver nominering, framtagande, remittering, expediering, revidering och publicering av styrande dokument inom hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen.

Om mallarna

Regional medicinsk riktlinje (RMR) har rubrikerna: Syfte, Huvudbudskap, Vårdnivå och Samverkan, Bakgrund, Indikatorer och målvärden, Förändringar sedan föregående version (vid revidering), Utredning, Behandling Läkemedel, Remissrutiner, Sjukskrivning, Komplikationer, Klinisk uppföljning, Patientmedverkan och kommunikation, För vårdgivare, Referenser.

Regional medicinsk riktlinje för personcentrerat sammanhållet vårdförlopp (PSV) använder samma mall som för RMR, men lägger till "Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp" i slutet på huvudrubriken.

Regional rutin har Syfte och Bakgrund, och vid revidering Förändringar sedan föregående version. Rutinen kompletteras med egna valfria rubriker. 

Regional plan används när implementering av nationella rekommendationer medför kostnader och/eller organisationsförändringar som är omöjliga att hantera inom verksamhetens sedvanliga budgetram. Använd SOFIAs mall "Administrativa styrdokument lång" tillsammans med rubriker enlig förlaga som du hittar här - klicka på länken

Kontakt medicinsk redaktion

Medicinsk redaktion för frågor om och synpunkter på styrande dokument inom hälso- och sjukvård medicinsk.redaktion@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2023-01-05 08:44