Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsprocess styrande dokument inom hälso- och sjukvård

Här hittar du information om hur du tar fram eller reviderar ett styrande dokument inom hälso- och sjukvård

För varje förslag till eller styrande dokument skapas ett ärende i diariesystemet där alla dokument som berör ärendet hanteras. 

Grön horisontell linje

Regional plan

Stöd för styrning och ledning. Anger hur ett mål ska uppnås när det finns större oönskad variation mellan mål och nuläge. Tidigare Regionuppdrag.
Röd horisontell linje

Regional riktlinje

Stöd för beslutsfattare gällande organisation, resurser, kompetens, kvalitetssäkring och vårdadministration

Kontakt - välj mottagare

Kunskapsstöd somatik kunskapsstod.somatik@vgregion.se

Kunskapsstöd läkemedel: lakemedel@vgregion.se 

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se

Regionalt cancercentrum väst nvp@rccvast.se

Sjukhusapoteket sjukhusapoteket.vgr@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-12-05 10:32