2.14.1 Versionsinställningar

Avsnittet går igenom hur deltagare med rollen administratör eller ägare kan göra olika versionsinställningar på dokumentbibliotek.

Det finns möjligheter att göra vissa inställningar på ett dokumentbibliotek. Om standardinställningarna i ett dokumentbibliotek behöver ändras är det rekommenderat att det görs på att separat dokumentbibliotek där dokument som behöver specialinställningar förvaras. För att skapa ett nytt dokumentbibliotek se avsnitt Ytterligare dokumentbibliotek.

För att ändra versionsinställningar

  1. Gå till det dokumentbiblioteket du vill ändra inställningar för.
  2. Klicka på Kugghjulet och välj Inställningar för bibliotek.
  3. På sidan som öppnas välj Versionsinställningar. Gör endast justeringar under Versionshistorik för Dokument. Undvik att göra förändringar i övriga delar.

Observera att om det redan finns dokument i biblioteket börjar reglerna (inställningarna du gjort) gälla nästa gång ett dokument redigeras.

Vilka inställningar som är möjliga att göra skiljer sig mellan de olika säkerhetsnivåerna, se mer information nedan.

För samarbetsytor med säkerhetsnivå sluten

Förklaring av de olika inställningarna:

  • Ingen versionshistorik: kan användas för dokument som inte har behov av spårbarhet enligt innehållets informationssäkerhetsklassificering.
  • Minsta antal huvudversioner: 1
  • Minsta antal för utkast för huvudversioner: 1 vilket innebär att delversioner endast sparas för den angivet antal huvudversioner, inte hur många delversioner som sparas.

För samarbetsytor med säkerhetsnivå öppen/standard

Förklaring av de olika inställningarna:

  • Minsta antal huvudversioner: 100
  • Minsta antal för utkast för huvudversioner: 1 vilket innebär att delversioner endast sparas för den angivet antal huvudversioner, inte hur många delversioner som sparas.